FANDOM


Moo cow is the official language of lift filmers

Moo Cow to english translation

moo = yes (also used as hello)

moor = no

mooo = hmm...

moooo = oooohh!

MOO! = wow!

MOOOOR = grrr

MOOORRRUU = FUCK YOU

Moooa meeA MOOOA MEEA= IM HAPPY

moopppphhhhh = I did a poo

mooourp = burp

mooooofrt = fart

mooye = goodbye


Language Translators

Lift filmers LanguageAmerican LanguageMoo Cow LanguageChav LanguagePig LanguageSecret Language